กรมคุมประพฤติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

หน่วยงาน : กรมคุมประพฤติ

อัพเดท : 28/08/2017 21:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,952 ครั้ง | MobileMode


กรมคุมประพฤติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560

ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางพพาณิชยศาสตร์ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

3.ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

4.ตำแหน่ง นายช่างศิลป์กลุ่มงานบริการ
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริการ
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกลุ่มงานบริการ
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

7.ตำแหน่ง พนักงานควบคุมกลุ่มงานบริการ
อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบกรมคุมประพฤติ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมคุมประพฤติ https://probation.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมคุมประพฤติ 

Tags : กรมคุมประพฤติ งานราชการ

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 เว็บไซต์ http://www.probation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)