เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 บุคคลภายนอก จำนวน 790 อัตรา 1 - 22 ก.ย. 60

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัพเดท : 26/08/2017 00:02น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,396 ครั้ง | MobileMode


เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 บุคคลภายนอก จำนวน 790 อัตรา 1 - 22 ก.ย. 60

สอบตำรวจ

 เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560  บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา(ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา)รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560

1.ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 100 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน)

คุณสมบัติรอง สว.(สอบสวน)

 • บุคคลภายนอกเพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
 • อายุ 18-35 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ : รอง สว.(สอบสวน) 

2.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 50 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัตินักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)

 • บุคคลภายนอกทั้งเพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (1)สาขาเคมี จำนวน 27 อัตรา (2)สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ ,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 อัตรา (3)สาขาจุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาประยุกต์, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 10 อัตรา
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 

3.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

คุณสมบัติผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุนสังกัด สตม.

 • บุคคลภายนอกทั้งเพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

หมายเหตุ ไม่ต้องมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ (TOEIC, TOEFL, iELTS, CU-TEP, etc.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุนสังกัด สตม. 

4.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

คุณสมบัติผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุนสังกัด ตร.

 • บุคคลภายนอกทั้งเพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุนสังกัด ตร. 

5.ตำแหน่งผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

คุณสมบัติผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

 • บุคคลภายนอกทั้งเพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 

6.ตำแหน่งผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

คุณสมบัติผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

 • บุคคลภายนอกทั้งเพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

7.ตำแหน่งผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและขนส่ง จำนวน 40 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

คุณสมบัติผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและขนส่ง

 • บุคคลภายนอกทั้งเพศชาย
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและขนส่ง 


กำหนดการสอบตำรวจ2560 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา) ดังนี้

1. ออกประกาศรับสมัครฯวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2560
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 27 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน 2560
4. สอบข้อเขียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกายวันที่ 21 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2560
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)วันที่ 6 ธันวาคม 2560
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรองวันที่ 19 มกราคม 2561
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Tags : เปิดสอบตำรวจ สอบตำรวจ 2560 นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)