สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 13 อัตรา

หน่วยงาน : ศาลยุติธรรม

อัพเดท : 22/08/2017 23:25น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,767 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 13 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 13 อัตรา ในสำนักงานศาลยุติธรรม สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นมราเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นมราเทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์(การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือ เอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นมราเทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัครสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม http://online.tks.co.th/coj

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานศาลยุติธรรม 

Tags : สำนักงานศาลยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานราชการ ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.coj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)