สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ 715 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22/08/2017 22:54น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,959 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ 715 อัตรา

สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวน 715 อัตราสมัครด้วยตนเอง วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์

ตําแหน่งประเภททั่วไปสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 50 อัตรา

ตําแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร​

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 179 อัตรา
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 9 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 339 อัตรา
 • เภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน 35 อัตรา
 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา
 • นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา
 • นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 27 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 23 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา

การรับสมัครสอบสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร​

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2224 9711 หรือ โทร. 0 2220 7534

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 

Tags : สำนักงาน ก.ก. สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)