กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุราชการ จำนวน 110 อัตรา

อัพเดท : 21 สิงหาคม 2560, 22:07 น.

ดูแล้ว : 7,763 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวง

กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำนแห่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 110 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

 

{ads_google}

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์ะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมทางหลวง http://doh.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวง(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

 

{ads_google}

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,50 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม-ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับ ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวง(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)กรมทางหลวง นายช่างโยธา วิศวกรโยธา งานราชการ

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)