กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา

หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท : 19/08/2017 11:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,733 ครั้ง | MobileMode


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา วันที่28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://dtn.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ งานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630 เว็บไซต์ https://www.dtn.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)