สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

อัพเดท : 18 สิงหาคม 2560, 00:05 น.

ดูแล้ว : 5,330 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560 สมัครได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

{ads_google}

1. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 , 12,410 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้ 

รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป  รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง  รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป  รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด  รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป  เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ  รถยกแบบทรัดเครน  เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน  รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป  รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป  เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1 - 10 และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป)

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 104 ม.6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7425-0774 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวงชนบท

{ads_google}กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)