สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ครั้งที่ 5/2560

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

อัพเดท : 10/08/2017 00:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,333 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ครั้งที่ 5/2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 9 อัตรา ครั้งที่ 5/2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 11 - 21 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วตราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560)

1.นิติกร(ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในการบริการจัดการระบบฐานข้อมูล

3.นักวิชาการเงินและบัญชี(ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

4.เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

5.พนักงานขับรถยนต์(ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,400 บาท

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีความรู้ความสามารถขับรถยนต์ได้หลายประเภท

การรับสมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  https://fpo.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)