กรมสุขภาพจิต รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา 9 - 16 สิงหาคม 2560

อัพเดท : 6 สิงหาคม 2560, 22:42 น.

ดูแล้ว : 5,947 ครั้ง | MobileMode


กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560

{ads_google}

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,020-19,830บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,020-19,830บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

3.เภสัชกรปฏิบัติการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 / 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 / 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

5เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 / 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

การรับสมัครสอบกรมสุขภาพจิต

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมสุขภาพจิตhttps://dmh.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ :กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต งานราชการ

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 149 5555 ถึง 60 Information Email : webmaster@mail.dmh.go.th, dmhstaff@dmh.go.th Webmaster Email : amornvit@mail.dmh.go.th เว็บไซต์ http://www.dmh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)