สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

อัพเดท : 04/08/2017 07:27น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,776 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำหรับปฏิบัติงานใน สบน. 18 อัตราวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1.ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 13,500 บาท

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  https://pdmo.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

Tags : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เศรษฐกร นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 265 8050 Email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)