กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมายริการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อัพเดท : 01/08/2017 07:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,081 ครั้ง | MobileMode


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมายริการ 2 อัตรา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตำแหน่งว่าง สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป 1 อัตรา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

- ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร 1 อัตรา :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย นิติศาสตรบัณฑิต

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด

การรับสมัครสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2141 2801, 0 2141 2805 ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

Tags : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พนักงานจ้างเหมาบริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ สายด่วน 1111 กด 77 โทรสาร. 02-143-9681 เว็บไซต์ http://www.rlpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)