สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัพเดทเมื่อ : 30/07/2017 22:47น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :11,280บาท

ปฏิบัติงาน ณสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอหนองบัว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ (2)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ (4)แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ (5)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 2 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5627-6230 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการขนส่งทางบก(นครสวรรค์) 

Tags : กรมการขนส่งทางบก งานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล