กรมส่งเสริมการเกษตร (ป.ตรี/ปวส.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

อัพเดท : 28/07/2017 22:35น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,128 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมการเกษตร (ป.ตรี/ปวส.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาหรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 6. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ทางพืชศาสตร์ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางการจัดการศัตรูพืช ทางโรคพืช ทางปฐพีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
 7. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  -สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ทางพืชศาสตร์ทางพืชไร่ ทางพืชสวนทางการจัดการศัตรูพืช ทางโรคพืช หรือทางปฐพีวิทยา
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  -สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  -สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตรหรือทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  -สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
  -สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร
 8. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 9. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการเกษตร https://doaecenter.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมส่งเสริมการเกษตร 

Tags : กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์. 02-5790121-27 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)