กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ถึง 23 สิงหาคม 2560

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 24/07/2017 20:54น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,677 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ถึง 23 สิงหาคม 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 1 - 23 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17500-19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุริกจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 22017073 - 7077

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Tags : กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเผยแพร่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)