กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ถึง 17 สิงหาคม 2560

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

อัพเดท : 30/07/2017 22:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 18,879 ครั้ง | MobileMode


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ถึง 17 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุบลราชธานี)

จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุบลราชธานี)

จำนวน 2อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึง 15 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(อุบลราชธานี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสมุทรสงคราม)

จำนวน 3อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 17 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(สมุทรสงคราม) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชัยภูมิ)

จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ชัยภูมิ) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุตรดิตถ์)

จำนวน 9อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุตรดิตถ์)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(อุตรดิตถ์) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพะเยา)

จำนวน 8อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพะเยา)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม2560 ถึง 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(พะเยา) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิษณุโลก)

จำนวน 9อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพิษณุโลก)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(พิษณุโลก) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสิงห์บุรี)

จำนวน 6อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึง 9 สิงหาคม 2560

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสิงห์บุรี)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(สิงห์บุรี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

จำนวน 7อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ประจวบคีรีขันธ์) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสกลนคร)

จำนวน 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(สกลนคร) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดหนองบัวลำภู)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(หนองบัวลำภู) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอำนาจเจริญ)

จำนวน 7อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(อำนาจเจริญ) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดกาฬสินธุ์)​

จำนวน 2อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(กาฬสินธุ์) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ฉะเชิงเทรา) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดนครนายก)

จำนวน 4อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(นครนายก) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเพชรบุรี)

จำนวน 3อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(เพชรบุรี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลพบุรี)

จำนวน 11อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขา

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ลพบุรี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดกระบี่)

จำนวน 8อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(กระบี่) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลำพูน)

จำนวน 10อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ลำพูน) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุรินทร์)

จำนวน 17อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(สุรินทร์) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลำปาง)

จำนวน 12อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ลำปาง) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดตรัง)

จำนวน 10อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดตรัง)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ตรัง) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพัทลุง)

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(พัทลุง) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดร้อยเอ็ด)

จำนวน 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ร้อยเอ็ด) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

จำนวน 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(สุราษฎร์ธานี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร)

จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ชุมพร) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม)

จำนวน 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(มหาสารคาม) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

จำนวน4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ การขาย การตลาด เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร1 สิงหาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(สุพรรณบุรี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน27 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน2อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการปกครอง(เชียงใหม่) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)

จำนวน 10อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)

จำนวน2อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการปกครอง(จันทบุรี) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิจิตร)

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

จำนวน 11อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(พิจิตร) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ)

จำนวน 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดศรีสะเกษ)

จำนวน 3อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ศรีสะเกษ) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอ่างทอง)

จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(อ่างทอง) 


กรมการปกครอง

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ให้ผูประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ชลบุรี) 

Tags : กรมการปกครอง งานราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 0-2221-0151-8 สอบถามปัญหา : 1548 เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)