กรมศิลปากร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการครั้งที่ 2/2560 จำนวน 13 อัตรา

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

อัพเดท : 18/07/2017 21:40น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,700 ครั้ง | MobileMode


กรมศิลปากร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการครั้งที่ 2/2560 จำนวน 13 อัตรา

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการครั้งที่ 2/2560 จำนวน 13 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลอืกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2560

1.ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างมุก)จำนวน 1 ตำแหน่ง

3.ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)จำนวน 1 ตำแหน่ง

4.ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการจำนวน 1 ตำแหน่ง

5.ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการจำนวน 1 ตำแหน่ง

6.ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ด้านพัตราภรณ์และเครื่องโรง)จำนวน 2ตำแหน่ง

7.ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่)จำนวน 1 ตำแหน่ง

8.ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)จำนวน 1 ตำแหน่ง

9.ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรัมเป็ต)จำนวน 1 ตำแหน่ง

10.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม)จำนวน 1 ตำแหน่ง

11.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)จำนวน 1 ตำแหน่ง

12.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบกรมศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมศิลปากรสามารถสมัครคัดเลือก ได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์กรมศิลปากร https://finearts.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมศิลปากร 

Tags : กรมศิลปากร งานราชการ

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ : 0 2221 7811, 0 2223 0976, 0 2225 2652, 0 2623 6450 email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)