กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อัพเดท : 16/07/2017 12:21น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,060 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครทางอินเตอร์เน็ต20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 32 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

โดยมีจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

Tags : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งานราชการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานธุรการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 เว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)