สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อัพเดท : 15/07/2017 12:40น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,883 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครเป็นพนักงานราชการพนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

จำนวน 2 อัตรา

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาการบัญชี

1.2) สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

อัตราเงินเดือน : 21000บาท

จำนวน 1 อัตรา

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1)สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1.2)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการระหว่างประเทศ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางการตลาด

2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

การรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  https://boi.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน งานราชการ พนักงานสนับสนุนการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานใหญ่: 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: (+66) 2553 8111 โทรสาร: (+66) 2553 8222 เว็บไซต์ http://www.boi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)