กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ประจำปี 2560

อัพเดทเมื่อ : 13/07/2017 21:51น. | DESKTOPMODE

กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต21 - 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

อัตราว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

อัตราว่าง 11อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

อัตราว่าง 8อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

อัตราว่าง 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

 

การรับสมัครสอบกรมการปกครอง

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง https://dopa.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการปกครอง 

Tags : กรมการปกครอง งานราชการ