กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ประจำปี 2560

อัพเดท : 13 กรกฎาคม 2560, 21:51 น.

ดูแล้ว : 15,291 ครั้ง | MobileMode


กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต21 - 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

{ads_google}

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

อัตราว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

อัตราว่าง 11อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

อัตราว่าง 8อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สังกัดส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

อัตราว่าง 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

{ads_google}

การรับสมัครสอบกรมการปกครอง

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมการปกครองhttps://dopa.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ :กรมการปกครองกรมการปกครอง งานราชการ

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 อีเมล : webmaster@dopa.go.th โทรศัพท์ : 0-2221-0151-8 สอบถามปัญหา : 1548 เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)