สำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร รับสมัครเป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

อัพเดท : 11/07/2017 21:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,111 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร รับสมัครเป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล 2 อัตรา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง18 - 24 กรกฎาคม 2560

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ

2.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม

3.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 4.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

การรับสมัครสอบสำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร 

Tags : กรมปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล กำแพงแพชร สำนักงานปศุสัตว์กำแพงเพชร

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)