กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครนิติกร 10 อัตรา และนายช่างรังวัด 10 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อัพเดท : 05/07/2017 20:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,574 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครนิติกร 10 อัตรา และนายช่างรังวัด 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนายช่างรังวัด จำนวน 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง12 - 18 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนายช่างรังวัด

ตำแหน่งที่ 1 นิติกร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง จำนวน 10 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รัลปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่งที่ 2 นายช่างรังวัด กลุ่มงาน เทคนิค

อัตราว่าง จำนวน 10 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับสมัครสอบ ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ้ทายประกาศ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

Tags : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ นิติกร นายช่างรังวัด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : (+66)0 2141 1299-30 โทรสารโทรสาร : (+66)0 2143 9242 เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)