กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ 6 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 04/07/2017 20:38น. | DESKTOPMODE

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ และตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 - 20 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

 

1.ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,830บาท

ตำแหน่งว่างที่ใช้บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,530บาท

ตำแหน่งว่างที่ใช้บรรจุครั้งแรก 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรอืได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขากทันตแพทยสภา

 

การรับสมัครสอบกรมราชทัณฑ์

 กรมราชทัณฑ์  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ http://correct.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมราชทัณฑ์ 

Tags : กรมราชทัณฑ์ งานราชการ นายแพทย์ ทันตแพทย์