สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ

อัพเดท : 29/06/2017 22:20น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,010 ครั้ง | MobileMode


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา

สำนักงบประมาณ

 สำนักงบประมาณ  รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250บาท

จำนวน 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบสำนักงบประมาณ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ  https://bb.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงบประมาณ 

Tags : สำนักงบประมาณ งานราชการ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 [email protected] โทรศัพท์ 0 2265 1000 เว็บไซต์ http://www.bb.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)