สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อัพเดท : 29/06/2017 21:57น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,041 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.อาลักษณ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 7ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

6.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 109 - 110 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

Tags : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 9000 ต่อ 268 และ 436 โทรสาร 02 280 9000 ต่อ 268 เว็บไซต์ http://www.soc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)