สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

อัพเดท : 29 มิถุนายน 2560, 21:57 น.

ดูแล้ว : 7,824 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

{ads_google}

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.อาลักษณ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 7 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

6.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 109 - 110 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 9000 ต่อ 268 และ 436 โทรสาร 02 280 9000 ต่อ 268 เว็บไซต์ http://www.soc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)