กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 26/06/2017 21:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,860 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

3.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

4.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650บาท

สังกัดราชการบริหารส่วนกลางจำนวน 3อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรม หรือทางออกแบบสถาปัตยกรรม (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th 

แนบท้ายประกาศ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 


ตำแหน่ง ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 , 18,510 - 20,370บาท

สังกัดสำนักสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับสมัครสอบภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แนบท้ายประกาศ : ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ 

Tags : กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)