สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

อัพเดท : 26/06/2017 20:47น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,588 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบรรจุรับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต5 - 27 กรกฎาคม 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเกษตร) และนักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)

1.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) อัตราเงินเดือน 15,000บาท

บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)อัตราเงินเดือน 15,000บาท

บรรจุครั้งแรก จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับสมัครสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราขการ เปิดเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  http://www.ocsb.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย งานราชการ นักวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

กลุ่มสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400 โทร 0 2202 3075 Fax 0 2202 3070 เว็บไซต์ http://www.ocsb.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)