สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานเทคนิค

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.

อัพเดท : 26/06/2017 20:18น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,576 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานเทคนิค

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการพนักงานเทคนิค สมัครด้วยตนเอง 3 - 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเทคนิค กลุ่มงานเทคเทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ :เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยดูแลระบบไฟฟ้า งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ จัดทำและตรวจสอบรายงานการประหยัดพลังงานของสำนักงานฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หมาลเลขโทรศัพท์ 02-280-4085 ต่อ 2216 หรือ 2225 ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานราชการ พนักงานเทคนิค

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : [email protected] , [email protected] เว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)