กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก

อัพเดท : 22/06/2017 19:20น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,332 ครั้ง | MobileMode


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเอตร์เน็ต 3 - 27 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก

1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

- อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://dlt.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการขนส่งทางบก 

Tags : กรมการขนส่งทางบก นักประชาสัมพันธ์ นายช่างไฟฟ้า งานราชการ

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)