กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นนักพัฒนาสังคม 8 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

อัพเดทเมื่อ : 22/06/2017 18:39น. | DESKTOPMODE

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา(ป.ตรี/ป.โท)สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

 

1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 บาทหรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ผู้สมัครสอบที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  http://www.dsdw.go.th/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

Tags : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักพัฒนาสังคม งานราชการ