กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นนักพัฒนาสังคม 8 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

อัพเดท : 22 มิถุนายน 2560, 18:39 น.

ดูแล้ว : 8,412 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา(ป.ตรี/ป.โท)สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

{ads_google}

1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 บาทหรือตามที่ ก.พ. กำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ผู้สมัครสอบที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th/ หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักพัฒนาสังคม งานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 เว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)