สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกร 18 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

อัพเดท : 21 มิถุนายน 2560, 20:00 น.

ดูแล้ว : 6,568 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560

ปรกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560)

{ads_google}

1.เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 6 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2.เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 12 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง https://fpo.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)