กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

อัพเดท : 20/06/2017 23:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,965 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง22 - 28 มิถุนายน 2560

กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง นายช่างโยธา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

จำนวน 1 อัตรา ณ แขวงทางหลวงชนบทตรัง ค่าตอบเทน 13,800 บาท

2.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (1)ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ (2)เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9ปี (โดยจะต้องขับ เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4ปี) ดังนี้ 1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด 5. รถลากรถพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ 7. รถยกแบบทรัคเครน 8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150BHP ขึ้นไป 10. รถตักทุกแบบขนาด 150BHP ขึ้นไป 11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 - 10 (3)ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2ขึ้นไป)

จำนวน 1 อัตรา ณ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตค่าตอบเทน 13,800บาท และ 12,410 บาท

3.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ (2)ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

จำนวน 1 อัตรา ณ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตค่าตอบเทน 11,280 บาท

การรับสมัครสอสบกรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรมทางหลวงชนบท ขอรับใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เลขที่ 171/37 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวงชนบท 

Tags : กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)