บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 16 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 15/06/2017 19:49น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 11,016 ครั้ง | MobileMode


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 16 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

 • คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ
 • คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายตลาดขนส่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตราฝ่ายตลาดขนส่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือด้านการจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตราฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตราฝ่ายระบบการกำกับดูแล
 • คุณวุฒิปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา สำนนักงานไปรษณีย์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตราฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตราฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา สำนักงานไปรษณีย์เขต 6
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี จำนวน 4 อัตรา หน่วยต่างๆ
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตราฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ

การรับสมัครสอบไปรษณีย์ไทย

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  ไปรษณีย์ไทย   http://job.thailandpost.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : ไปรษณีย์ไทย 

Tags : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)