กรมวิชาการเกษตร (กปผ.) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 14/06/2017 22:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,707 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร (กปผ.) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง20 - 26 มิถุนายน 2560

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กปผ.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตตราเงินเดือน 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (กปผ.)กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตตราเงินเดือน 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ,ชีวเคมี ,ชีววิทยา ,ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

3.เจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตตราเงินเดือน 13,800 และ 13,010บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (กปผ.)กลุ่มงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

การรับสมัครสอสอบกรมวิชาการเกษตร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมวิชาการเกษตรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร งานราชการ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)