สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ถึง 23 มิถุนายน 2560

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อัพเดท : 10/06/2017 19:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,686 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ถึง 23 มิถุนายน 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตราเจ้าพนักงานอาลักษณ์ และเจ้าพนักงานลิขิต สมัครด้วยตนเอง 19 - 23 มิถุนายน 2560

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

- ตำแหน่งที่ 268 กลุ่มงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอสริยาภรณ์

- ตำแหน่งที่ 294กลุ่มงานอาลักษณ์ กลุ่มงานเครื่องราชอสริยาภรณ์ กลุ่มงานอาลักษณ์และเครื่องราชอสริยาภรณ์

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ตำแหน่งที่ 279กลุ่มงานลิขิตกองอาลักษณ์และเครื่องราชอสริยาภรณ์

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านลิขิต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 109 - 110 ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

Tags : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ เจ้าพนักงานอาลักษณ์ เจ้าพนักงานลิขิต

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 9000 ต่อ 268 และ 436 โทรสาร 02 280 9000 ต่อ 268 เว็บไซต์ http://www.soc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)