กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา (ไม่ตอ้งผ่าน ก.พ.)

หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อัพเดท : 10/06/2017 13:26น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,715 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา (ไม่ตอ้งผ่าน ก.พ.)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) สมัครทางอินเตอร์ 16 - 22 มิถุนายน 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรว่าง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพาณิชย์

อัตรว่าง จำนวน 4อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีเทคนิค)

อัตรว่าง จำนวน 1อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเกษตรเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

อัตรว่าง จำนวน 1อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี และทางชีววิทยา

ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ)

อัตรว่าง จำนวน 1อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ​กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ​กรมทรัพย์สินทางปัญญา  https://ipthailand.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

Tags : กรมทรัพย์สินทางปัญญา งานราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : [email protected] สายด่วน 1368 เว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)