โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 24 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

อัพเดท : 08/06/2017 22:18น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,971 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 24 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12- 23 มิุนายน 2560

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4ปี ต่อจากวุฒิประประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12- 23 มิุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : โรงพยาบาลศรีธัญญา 

เอกสารแนบ : นักจัดการงานทั่วไป 


2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง เภสัชกร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,540บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มิุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : โรงพยาบาลศรีธัญญา 


5.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,590บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

6.ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,590บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,200บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,200บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

9.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,300บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มิุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนลบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลศรีธัญญา 

Tags : โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 149 5555 ถึง 60 Information Email : [email protected], [email protected] Webmaster Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)