สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงาน 12 อัตรา ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อัพเดท : 05/06/2017 19:08น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,295 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงาน 12 อัตรา ประจำปี 2560

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงานประจำปี 2560 จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต5 - 15 มิถุนายน 2560

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560)

  • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 2 อัตรา
  • ทนายความจำนวน 4อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงิน (จ.นครปฐม) จำนวน 1อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.ฉะเชิงเทรา) จำนวน 1อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บัญชีจำนวน 1อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ)จำนวน 1อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูล)จำนวน 2อัตรา

กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 (เพื่อสอบขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง)

  • กลุ่มงานจัดประโยชน์ / งานบริหารโครงการ / งานชุมชน / งานทะเบียน
  • กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจ / งานประสานงาน / งานสนับสนุน
  • กลุ่มงานการเงิน / การบัญชี / ตรวจสอบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

(1) วุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มงานที่ประกาศรับสมัคร

(2) ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

(4) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

(5) มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

(6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ

(7) มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

(8) สำหรับเพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

การรับสมัครสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   https://crownproperty.job.thai.com/201706/beforeregister.php 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

Tags : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7000 (สำหรับผู้เช่า) , 0-2787-7777 (สำหรับบุคคลทั่วไป)  อีเมล์ : [email protected]  รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516 เว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)