กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อัพเดท : 05/06/2017 18:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,361 ครั้ง | MobileMode


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครด้วยตนเอง12 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Hardware, Software, Network, System Security ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเชื่อมต่อ สามารถดูแลบำรุงรักษา แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

3.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้อย่างดี

4.สามารถออกแบบ จัดทำ นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ เว็บเพจให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ

5.สามารถจัดเก็บสถิติข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างดี 6.สามารถเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2141 2801, 0 2141 2805 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ้ทายประกาศ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

Tags : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ สายด่วน 1111 กด 77 โทรสาร. 02-143-9681 เว็บไซต์ http://www.rlpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)