กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร

อัพเดท : 01/06/2017 18:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,665 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร

 กรมส่งเสริมการเกษตร  ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่9 - 29 มิถุนายน 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ(ด้านวิทยุกระจายเสียง)

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา และ

(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ(ด้านวิทยุกระจายเสียง)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางวิทยุและโทรทัศน์ ทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ และ

(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ้เปิดเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร https://doae.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้า่ยประกาศ : กรมส่งเสริมการเกษตร 


กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

3.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร

(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ้เปิดเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร https://doae.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้า่ยประกาศ :  กรมส่งเสริมการเกษตร 

Tags : กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ นักวิชาการเผยแพร่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์. 02-5790121-27 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)