สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

อัพเดทเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2560, 17:50 น. | DESKTOPMODE

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

1. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา

3. ศูนย์สอบราชบุรี

4. ศูนย์สอบชลบุรี

5. ศูนย์สอบเชียงใหม

6 ศูนย์สอบพิษณุโลก

7 ศูนย์สอบอุดรธานี

8. ศูนย์สอบอุบลราชธานี

9 ศูนย์สอบขอนแก่น

10. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

11. ศูนย์สอบสงขลา

Tags : สำนักงาน ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบ