สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

อัพเดท : 26/05/2017 22:32น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,271 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมทางหลวง

สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน : 6 อัตรา สังกัด สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโลหะอุตสาหกรรม เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและผ่านการปฏิบัติงานในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2.ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน : 3 อัตราสังกัด สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ (2)ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและผ่านการปฏิบัติงานในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอ สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหาร สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

Tags : สำนักงานเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง งานราชการ นนทบุรี

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)