กรมบัญชีกลาง รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา(ป.ตรี ระดับปฏิบัติการ)

อัพเดท : 26 พฤษภาคม 2560, 21:14 น.

ดูแล้ว : 9,245 ครั้ง | MobileMode


กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา (ป.ตรี) สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560

ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

{ads_google}

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(ส่วนภูมิภาค)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ(ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ(ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี

4.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ กรมบัญชีกลาง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมบัญชีกลาง สมัครได้ทางอินเอตร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง https://cgd.job.thai.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร นักบัญชี นักทรัพยากรบุคคล

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร,10400 โทรศัพท์ : 02 127 7000 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)