สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อัพเดท : 26/05/2017 12:57น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,596 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ปวช.) สมัครด้วยตนเอง29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  อาคารธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่านการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2201 2202 2207 และ 3115 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920 เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)