กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา - 19 มิถุนายน 2560

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 23/05/2017 20:43น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,770 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา - 19 มิถุนายน 2560

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน และวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สมัครวันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ของกรมวิชาการเกษตร

1.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราเงิเดือนที่จะได้รับ : 11,500 - 12,650บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 2 อัตรา

คุณสมบัติเเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

2.ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

อัตราเงิเดือนที่จะได้รับ : 15,000 - 16,500บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 1 อัตรา

คุณสมบัติเเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร https://doa.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร งานราชการ นายช่างโยธา วิศวกรการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)