กรมศุลกากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ผู้พิการ 10 อัตรา บุคคลทั่วไป 24 อัตรา

หน่วยงาน : กรมศุลกากร

อัพเดท : 22/05/2017 19:04น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,388 ครั้ง | MobileMode


กรมศุลกากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ผู้พิการ 10 อัตรา บุคคลทั่วไป 24 อัตรา

กรมศุลกากร

 กรมศุลกากร  เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้พิการ จำนวน 10 อัตรา บุคคลทั่วไป จำนวน 24 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560

กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

อัตราว่าง 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

อัตราว่าง 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

3.ตำแหน่ง ศุลการักษ์

อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ

4.ตำแหน่ง กะลาสี

อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

อัตราว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

5.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)

อัตราค่าตอบแทน 10,430 - 13,800 บาท

อัตราว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบเข้า กรมศุลกากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า  กรมศุลกากร  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมศุลกากร  http://job.customs.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมศุลกากร 

กรมศุลกากร(คนพิการ) 

Tags : กรมศุลกากร งานราชการ

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 เว็บไซต์ http://www.customs.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)