กระทรวงการต่างประเทศ เปิดับสมัครจำนวน 29 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ

อัพเดท : 21/05/2017 22:41น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,423 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงการต่างประเทศ เปิดับสมัครจำนวน 29 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

 กระทรวงการต่างประเทศ 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน : 24อัตรา

อัตราเงินเดือน :18,0000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษารดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com 

 กระทรวงการต่างประเทศ 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นท่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.

- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(นักทรัพยากรบุคคล) 

Tags : กระทรวงการต่างประเทศ งานราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2203-5000 เว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)