กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมัครเป็นพนักงานราชการ(ป.ตรี/ป.โท) 10 อัตรา

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 21/05/2017 11:04น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,796 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมัครเป็นพนักงานราชการ(ป.ตรี/ป.โท) 10 อัตรา

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญตรี/วุฒิปริญญาโท สมัครทางอินเตอร์เน็ต29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

(2)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(2)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)จำนวน 3อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(3)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(4)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย(ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

(5)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ใขสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(6)ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://deqp.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

Tags : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)