กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมัครเป็นพนักงานราชการ(ป.ตรี/ป.โท) 10 อัตรา

อัพเดท : 21 พฤษภาคม 2560, 11:04 น.

ดูแล้ว : 8,770 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญตรี/วุฒิปริญญาโท สมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560

{ads_google}

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

(2)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(2)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(3)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(4)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

(5)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ใขสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(6)ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

{ads_google}

การรับสมัครสอบเข้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://deqp.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)