สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ครั้งที่ 3/2560) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

อัพเดท : 17/05/2017 21:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,704 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ครั้งที่ 3/2560) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  รับสมัครเป็นลูกจ้าวชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 18 - 26 พฤษภาคม 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2560)

นิติกร(ปริญญาตรี)จำนวน 3อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี)จำนวน 2อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

3) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

นักวิชาการพัสดุ(ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

พนักงานขับรถยนต์(ม.6 หรือ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,400บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีความรู้ความสามารถขับรถยนต์ ได้หลายประเภท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  https://fpo.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)