สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ครั้งที่ 3/2560) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

อัพเดท : 17 พฤษภาคม 2560, 21:55 น.

ดูแล้ว : 3,788 ครั้ง | MobileMode


 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้าวชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 18 - 26 พฤษภาคม 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2560)

{ads_google}

นิติกร(ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

3) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

นักวิชาการพัสดุ(ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

พนักงานขับรถยนต์(ม.6 หรือ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีความรู้ความสามารถขับรถยนต์ ได้หลายประเภท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง https://fpo.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:webmaster@fpo.go.th เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)